SÄKER FJÄRRHANTERING AV DIN KRITISKA NÄTVERKSINFRASTRUKTUROpengear’s produkter hjälper IT-avdelningar att administrera, fjärrövervaka och hantera nätverksinfrastruktur på distans,
även då det primära nätverket är nere eller produktionsnätverket är för överbelastat för att svara.
Network Resilience Platformen ger IT säker fjärråtkomst till nätverksförsörjning, konfigurering och felsökning av kritisk
infrastruktur utan att behöva vara på plats fysiskt. Det minskar downtime och sparar resurser.

CM7100 Console Server


IM7200 Infrastructure Manager


ACM7000 Resilience Gateway


OM1200 Operations Manager
OM2200 Operations Manager
CM8100 Console Server