ConnectPort TS 8

Terminal Servers with Dual IPv4/IPv6 Stack.

ConnectPort TS 16

Terminal Servers with Dual IPv4/IPv6 Stack.

ConnectPort LTS 8 MEI

Next generation serial servers support GB Ethernet and IPv6 networks.

ConnectPort LTS 16

Next generation serial servers support GB Ethernet and IPv6 networks.

ConnectPort LTS 32

Next generation serial servers support GB Ethernet and IPv6 networks.

PortServer TS 1

Easy Serial-to-Ethernet Connectivity.

PortServer TS 2

Easy Serial-to-Ethernet Connectivity.

PortServer TS 4

Easy Serial-to-Ethernet Connectivity.

Digi One SP

Kostnadseffektiv serie-till-Ethernet-anslutning i en kompakt design.

Digi Connect SP

Den kompakta seriella servern är en kraftfull hårdvaruplattform för standard plug and play-applikationer eller embedded lösningar.

Digi One SP IA
Digi One SP IA är en kraftfull seriell server för seriell till Ethernet-applikationer.

Digi Connect IT 16
Hantera routrar, brandväggar, servrar och annan kritisk IT-infrastruktur centralt över LTE eller företags WAN


Digi Connect IT 48

Hantera routrar, brandväggar, servrar och annan kritisk IT-infrastruktur centralt över LTE eller företags WAN