DeviceMaster 1/4/8/16/DIN

Styrning övervakning av seriell utrustnig över Ethernet.

Mobila routrar / Digi

Förbinder tekniskutrustning, applikationer och IoT.

Console Servers / opengear

Console server för övervakning och administrering av extern nätverksutrustning, 16- 96 portar

IO-Link Master

Styrning av sensorer, ställdon, mm i industriella miljöer. Modbus/Profinet/Ethernet IP/OPC UA

Seriella Servrar / Digi

Seriell kommunikation över nätverket.Digi Connect ES / WS

Styrning och avläsning av medicinsk-
utrustning.

Digi AnyWhere USB

Anslut perifera USB-enheter i nätverket. USB 3.1