Digi Connect EZ Mini

Serial server, 1-port

Digi Connect EZ 2

Serial server 2, portar

Digi Connect EZ 4, WiFi

Seriel server 4 port, WiFi

Digi Connect EZ 8

Serial server 8 port

Digi Connect EZ 8 Cellular

 Serial server, 8-port, RS-232,  

Digi Connect EZ 8 Wi-Fi

Serial server, 8-port, RS-232, Wi-Fi

Digi Connect EZ 16

Serial server, 16-port, RS-232

Digi Connect EZ 16

Serial server, 16-port, RS-232, Celluar

Digi Connect EZ 32

Serial server, 32-port, RS-232,

Digi Connect EZ 32 Cellular

Serial server, 32-port, RS-232, Cellurar

Digi One SP IA
Digi One SP IA är en kraftfull seriell server för seriell till Ethernet-applikationer.

Digi Connect IT 16
Hantera routrar, brandväggar, servrar och annan kritisk IT-infrastruktur centralt över LTE eller företags WAN


Digi Connect IT 48

Hantera routrar, brandväggar, servrar och annan kritisk IT-infrastruktur centralt över LTE eller företags WAN