Det här är vi

Vi har ett brinnande intresse för goda kundrelationer, vi har ordning och reda och vi håller utsatta leveranstider. Nog så viktigt idag.
Tack vare våra personliga direktkontakter med tillverkare har vi alltid snabb återkoppling.
Vi har en mycket flexibel försäljningsmodell, allt för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder. Vår devis är, ingenting är omöjligt.
Med effektiv orderhantering, snabba svar på frågor och med erkända kvalitetsprodukter är vi ett tryggt val för inköpsavdelningar och i slutändan för användaren.
Att vara kund hos oss skall vara något extra. Rätt produkter och lösningar tas fram efter kundbehov. Stora som små företag skall alltid vara nöjda efter leverans från oss.
1990 startade vi vår verksamhet, vi börjar bli gamla i branschen! Sedan start har vårt affärsområde varit effektiv datakommunikation, det brinner vi för än idag.
Välkommen!

Försäljningsvillkor

Priser: Alla priser i svenska kronor exklusive moms.
Prisklausul: Våra priser gäller med reservation för valuta- eller leverantörs-prishöjningar och kan ändras med omedelbar verkan.
Leveranser: Order distribueras normalt samma dag.
Frakt: Vi debiterar frakt från vårt lager, enligt Postnord Företagspakets prislista.
Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura att betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmåls ränta med 23%.
Återtagande rättsförbehåll: AntonicA förbehåller sig rätten att återta sålda varor till dess att de är fullt betalda. I de fall köparen avser att sälja varan vidare innan slutbetalning sker, skall förbehållet gälla fram till dess varan faktiskt vidare sålts. Om köparen är i dröjsmål med betalningen äger leverantören rätt att häva köpet och återta varan. Intill dess köpeskillingen är fullt betald förbinder sig köparen att vårda varan och hålla den fullvärdesförsäkrad.
Garantier: 1 års garanti från fakturadatum.
Returer: Vid eventuell retur skall AntonicA först kontaktas för godkännande.
Force majure: Om leveransen hindras, försvåras eller försenas på grund av någon omständighet som ligger utanför Antonicas kontroll har AntonicA rätt att utan påföljd häva avtalet

GDPR

Vi på AntonicA är måna om ditt företags och dina kontakter med oss. Mot bakgrund av den skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig.
Vi skickat dig produktinformation och nyhetsbrev med anledning av att Du eller annan person på ditt företag tidigare varit i kontakt med oss angående vårt produktutbud. I vissa fall har vi fått ditt namn av en kollega till dig eller med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra produkter för Ert/ Era kunders behov. Dessa källor kan innefatta sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.
Vad har vi för data i vårt register
Vår viktiga kundbas ger oss i första hand information om affärshändelser med Ert företag, beställningar eller frågor om specifika produkter. Under vart företag finns ett antal personnamn samt e-postadress, i vissa fall har vi även som tillägg yrkesroll.
Hur använder vi data
Vi använder den företagsinformation samt de personuppgifter vi samlar in för att:
– Behålla historik om vår affärsrelation med Ert företag
– Upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig om vår verksamhet.
– Skicka dig produktinformation och nyhetsbrev.
Lagring
Ditt personnamn samt företags e-postadress sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du arbetar inom företaget. Så snart vi får en indikation på att Du ej arbetar kvar inom företaget avregistreras Du och i samband med det så upphör databehandling för ovan angivna ändamål.
Säkerhet
Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.