ACM7004-2

Färranslut nätverkutrustning direkt till denna konsolserver via 4 seriella
och 4 USB-portar.

ACM7008-2

Fjärranslut nätverkutrustning direkt till denna konsolserver via 8 seriella
och 4 USB-portar.