ACM7000 Resilience Gateway
En liten konsolserver med inbyggt globalt 4G-LTE-modem för Smart Out-of-Band.
4-8 seriella konsolportar plus 4 USB-konsolportar. Används för filialkontor,
detaljhandelsbutiker och till så kallade “edge locations”.
ACM7004-2

Fjärranslut nätverkutrustning  alternativt via Ethernet eller mobilt 4G, 4 seriella och 4 USB-portar.

ACM7008-2

Fjärranslut nätverkutrustning direkt till denna konsolserver via 8 seriella
och 4 USB-portar.