OM1200 NetOps Console Server
Out-of-Band och NetOps-automatisering i en kompakt konsolserver.
4-8 seriella portar med en 4-8 portars GbE-switch. x86 CPU och TPM2.0-chip
för säker driftsättning och automatisering till så kallade “edge locations”.

OM1200 4 portar
 Console Server + Automation, 4 Serial, 4 GbE, 4GB RAM, 16GB Flash, 1GbE SFP, Python Runtime, Docker Support, Secure Boot

OM1200 4 seriella, 4 port switch

Console Server + Automation, 4 Serial, 4 GbE, 4GB RAM, 16GB Flash, 1GbE SFP, Python Runtime, Docker Support, Secure Boot

OM1200 4 portar LTE

Console Server + Automation, 4 Serial, 4 GbE, 4GB RAM, 16GB Flash, 1GbE SFP, Global 4G LTE, Python Runtime, Docker Support, Secure Boot

OM1200 4 seriella, 4 port switch, LTE

Console Server + Automation, 4 Serial, 4 GbE, 4GB RAM, 16GB Flash, 1GbE SFP, Global 4G LTE, Python Runtime, Docker Support, Secure Boot

OM1200 8 seriella
Console Server + Automation, 8 Serial, 2GB RAM, 16GB Flash, 1GbE, Python Runtime, Docker Support, Secure Boot
OM1208 L 8 seriella, LTE
Console Server + Automation, 8 Serial, 2GB RAM, 16GB Flash, 1GbE, Global 4G LTE, Python Runtime, Docker Support, Secure Boot

OM 1208 8 seriella, 8 port switch

8 serial straight X2 pinout, 8 port GbE switch, x86 CPU, supports Docker and Python, 4 GB RAM, 16 GB SSD, embedded TPM 2.0 secure boot, 2 x USB 2.0, 2 x GbE/SFP Fiber

OM1208-8E-L 8 seriella, 8 port switch, LTE

8 serial straight X2 pinout, 8 port GbE switch, x86 CPU, supports Docker and Python, Global LTE-A cellular, 4 GB RAM, 16 GB SSD, embedded TPM 2.0 secure boot, 2 x USB 2.0, 2 x GbE/SFP Fiber