IM7200 Infrastructure Manager
8-48 mjukvaruvalbara konsolportar och med 24 USB-konsolportar eller 24-portars Gigabit-switch.
4G LTE som option för Smart Out-of-Band-åtkomst. Designad för motståndskraftiga
datacenter och stora IT-miljöer.

IM7208-2-DAC

DESCRIPTION: 8 serial software selectable, dual AC, Dual 1 GbE Ethernet or fiber SFP, 16GB flash, v.92 modem, - No Power Cord

IM7208-2-DAC-EU

DESCRIPTION: 8 serial software selectable, dual AC, Dual 1 GbE Ethernet or fiber SFP, 16GB flash, v.92 modem, - EU Power Cord

IM7216-2-DAC

DESCRIPTION: 16 serial software selectable, dual AC, Dual 1 GbE Ethernet or fiber SFP, 16GB flash, v.92 modem,- No Power Cord

IM7216-2-DAC-EU

DESCRIPTION: 16 serial software selectable, dual AC, Dual 1 GbE Ethernet or fiber SFP, 16GB flash, v.92 modem, - EU Power Cord

IM7216-2-24E-DAC

DESCRIPTION: 16 serial software selectable, dual AC, 24 Port Gigabit Switch, Dual 1 GbE Ethernet or fiber SFP, 16GB flash, v.92 modem, - No Power Cord

IM7216-2-24E-DAC-EU

DESCRIPTION: 16 serial software selectable, dual AC, 24 Port Gigabit Switch, Dual 1 GbE Ethernet or fiber SFP, 16GB flash, v.92 modem, - EU Power Cord